LV

RUS

ENG

Uzņēmums

SIA „Bomis Ltd” piedāvā klientiem kvalitatīvus, mūsdienu prasībām un drošības  standartiem atbilstošus   produktus un pakalpojumus transporta jomā. Pastāvīgi analizējam klientu un partneru ieteikumus un vērtējumus, ar mērķi piedāvāt klientiem vispiemērotākos risinājumus, veiksmīgi ieviest jaunas tehnoloģijas.

Pieredze

SIA "Bomis Ltd" galvenā darbības joma kopš firmas dibināšanas 1991. gadā ir dzelzceļa virsbūves materiālu ražošana un piegādes, to loģistika, materiālu komplektēšana konkrētiem projektiem.

 

SIA "Bomis Ltd " ir izveidojusies laba sadarbību ar VAS „Latvijas dzelzceļš” un citiem dzelzceļa nozares uzņēmumiem Latvijā, Lietuvas dzelzceļu,  Baltkrievijas dzelzceļu, kā arī ar vairākiem citiem valsts, pašvaldību un privātiem uzņēmumiem Lietuvā, Baltkrievijā, Igaunijā, Polijā, Ukrainā, Krievijā un Austrijā.

 

SIA „Bomis Ltd” speciālistiem ir ilggadēja pieredze dzelzceļa un tramvaju sliežu, pārmiju un to detaļu, gulšņu, sliežu stiprinājumu un pārmiju piedziņu, signalizācijas un satiksmes vadības sistēmu piegāžu un konsultāciju jomās.